Chris Smith Law - OKC
2630 N.W. Expressway, Suite C
Oklahoma City, OK 73112

PHONE  (405) 843-1000
FACSIMILE  (405) 843-1005

 
Chris Smith Law - Dallas
1700 Commerce, Suite 900
Dallas, Texas 75201

PHONE  (214) 272-0964
FACSIMILE  (214) 272-0965